Beleidsplan

 Inleiding

Het opvangtehuis Shangrila Home, het eerste project van Shangrila Home vzw, werd in 1995 opgericht door Inge Bracke en Paul Jacobs.  Het is gestart als een tehuis voor 11 straatkinderen in Kathmandu Nepal, één van de armste landen ter wereld.  In 2004 werd Shangrila Home een officiële vzw (vereniging zonder winstoogmerk) in België.

25 jaar later  wonen meer dan 70 kinderen in het tehuis en werd er in de loop der jaren al enkele keren naar een groter gebouw verhuisd.

Vandaag wordt Shangrila Home en haar zijprojecten ter plaatse geleid door Wim De Becker en Dinesh Bandhari terwijl in België een werkgroep zich volledig belangeloos inzet om de meerdere projecten die in de loop der jaren zijn opgestart, financieel te ondersteunen.

Onze missie

Kwetsbare (straat)kinderen en jongeren in Nepal een menswaardige toekomst geven.

Doelstelling

Shangrila Home stelt zich ten doel straatkinderen en kwetsbare jongeren in Nepal een eerlijke kans te bieden op een menswaardige toekomst in één van de armste landen ter wereld door hen een dak boven het hoofd, een opleiding en medische verzorging te geven tot ze oud genoeg zijn om op eigen benen te staan.  Zij bereikt dit doel door fondsen te werven via  maandelijkse financiële steun en eenmalige giften van particulieren en bedrijven en het organiseren van jaarlijks weerkerende evenementen. 

Visie en huidige situatie

In de afgelopen 25 jaar heeft Shangrila Home tientallen kinderen en jongeren een toekomst gegeven door hen op te nemen in het opvangtehuis of hun scholing te betalen terwijl ze nog bij hun familie wonen.

Externe Schoolsponsoring: Een kind hoort in de eerste plaats op te groeien op een veilige plaats en liefst dicht bij hun ouders of naaste familie.  Als het kind in een liefdevolle thuis kan opgroeien maar de familie te arm is om het kind naar school te sturen, helpt Shangrila Home hen door hun scholing en alle daarbij horende kosten te betalen (zoals lesmateriaal en het schooluniform) zo lang het nodig is. 

Permanent opvangtehuis: Als het kind geen ouders meer heeft of geen veilige thuis kan gevonden worden, wordt het liefdevol opgenomen in het opvangtehuis; een groot aardbevingsbestendig gebouw in een buitenwijk van Kathmandu waar zij fulltime wonen en van daaruit naar school gaan.  Contact met de familie wordt aangemoedigd zo lang dit de veiligheid van het kind niet in gevaar brengt. Het kind blijft in Shangrila Home wonen tot het klaar is om op eigen benen te staan of het weer veilig is om bij familie te wonen.

Doorgangshuis of YRP (Young Rehabilitation Program): Jongeren die te oud zijn om opgenomen te worden in het lange termijn opvangtehuis worden door de stichting geholpen door hen een nieuwe start aan te bieden d.m.v. tijdelijk onderdak en een opleiding. In dit huis wonen twintig jongeren tussen de 15 en 20 jaar, onder begeleiding van twee Nepalese sociaal werkers.

Op dit 25-jarig succesvol elan wil Shangrila Home vzw verder gaan zodat elk kind dat onder haar hoede werd geplaatst, uiteindelijk klaar is om op eigen benen te staan en een eerlijke toekomst tegemoet kan gaan.

Strategie en activiteiten

Het moge duidelijk zijn: Om de werking van het Shangrila home in Kathmandu te kunnen is veel geld nodig. Geld dat komt van onze sponsors; van eenmalige giften, van regelmatige bijdragen, van permanente financiële ondersteuning van particulieren en bedrijven in België en Nederland. Het zoeken & onderhouden van sponsors is de rode draad doorheen al onze activiteiten. We doen inzamelacties, organiseren activiteiten waarbij onze donateurs op de hoogte gehouden worden van hoe hun geld wordt besteed en waarbij ook nieuwe donateurs kunnen aangetrokken worden, etc.

Alle activiteiten draaien uiteindelijk, in meer of mindere mate, dààr om.  Immers: als op het einde van elk kalenderjaar alweer meer dan honderd Nepalese kinderen gedurende 12 maanden dagelijks goed gekleed en prima verzorgd naar school kunnen trekken, zonder zich te moeten afvragen wat ze die dag zullen eten of waar ze de volgende nacht zullen moeten slapen en op die manier een stapje dichter bij een menswaardige toekomst zijn gekomen: dan pas is ook onze werking geslaagd te noemen dat jaar.

Lezingen & aanwezigheden In gans Vlaanderen houdt Shangrila Home vzw lezingen op aanvraag: in scholen, voor verenigingen, e.d.

Nieuwsbrief: In totaal meer dan 900 abonnees, verspreid over heel Vlaanderen en Nederland, worden vandaag op de hoogte gehouden van onze activiteiten via onze driemaandelijkse Nieuwsbrief, ons magazine waarin tevens uitgebreid bericht wordt over de samenleving in Nepal, alsook de vorderingen van het werk der talloze vrijwilligers aldaar. Ook is de nieuwsbrief downloadbaar van de website.

Website: www.shangrilahome.be werd in 2018 volledig vernieuwd.  Deze site bevat alle relevante informatie over de werking van Shangrila Home, zowel in Nepal als België en bevat ook de contactgegevens van de vrijwilligers in België en Nepal.  Deze website wordt constant up to date gehouden met de laatste nieuwtjes, evenementen en informatie. De design en het onderhoud van deze website wordt kosteloos gedaan door een lid van de stichting.

Sponsordag: Eén keer per jaar in het najaar organiseert de stichting een volledige themadag rond Nepal, en de straatwerking in Kathmandu, waarop iedereen welkom is. Er worden lezingen gehouden, een verslag van de werking wordt gedaan, er zijn fototentoonstellingen, leesmomenten, exposities van Nepalese ambachtelijke gebruiksvoorwerpen, muziekoptreden, … Informatieverstrekking en gezellig samenzijn gaan hier hand in hand. De doelgroep is tweeledig: iedereen die meer wil te weten komen over Nepal & het vrijwilligerswerk en iedereen die daar al meer over weet maar graag blijvend op de hoogte gehouden wordt- daarbij natuurlijk ook de talloze betrokkenen bij onze stichting: alle donateurs, vrijwilligers, etc.

Acoustics:  Een kleinschalig openlucht muziekfestival wordt elke zomer (eerste zaterdag in juni) gehouden voor iedereen die zin heeft. Iedereen die ons helpt op dit evenement, doet dit op vrijwillige basis en volledig onbezoldigd, inclusief de muzikanten! Met de opbrengst van dit evenement worden de kosten - die de stichting in de loop van het jaar maakt - betaald zodat elke eurocent die gedoneerd wordt, integraal naar de projecten in Nepal kunnen doorgestort worden.

Beheer en vermogen van de instelling

In cijfers:  Om onze projecten draaiende te houden stort Shangrila Home gemiddeld 18.000€ per maand door naar Nepal.  (216.000€ per jaar)

Volgens de Belgische wet mag de stichting 20% van de inkomsten uit giften besteden aan werkingskosten in België.  Onze stichting blijft ver onder dit percentage en verbindt zich ertoe elke geschonken euro verder door te storten naar het project in Nepal. 

Detail van deze cijfers vindt u in de jaarrekeningen, downloadbaar onder 'Algemene gegevens'.

Op het einde van het boekjaar, na doorstorting van alle nodige gelden naar Nepal en na aftrek van de gemaakte kosten, dient het vermogen als buffer voor tegenvallende opbrengsten in België of extra uitgaven in Nepal. **

** vb.  In 2020 tijdens de Covid-19 pandemie, stelt Shangrila Home Nepal voedselpakketten samen om te verdelen onder de gezinnen van de kinderen in externe schoolsponsoring en andere kwetsbare families om hen te helpen deze moeilijke periode door te komen.

Pagina bewerken

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok